logo
FIRE FOCUS SALE AND SERVICE Co.,Ltd

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท ไฟร์โฟกัส เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
017-2-57013-7
ออมทรัพย์